Sgts. Lou Lowery & Norman Hatch

Screenshot (12788)